Skiftefuldmagt -og attest

Når et menneske afgår ved døden, går der en del processer i gang, som har til formål at sørge for, at den afdødes aktiver og passiver håndteres korrekt. Der er flere forskellige måder at håndtere et dødsbo på. For eksempel kan skiftet, som er betegnelsen for fordelingen af aktiver og passiver til de rette arvinger, enten foregå som et privat skifte eller som et offentligt skifte. Begge måder at gøre det på kræver, at der er opfyldt en række af betingelser.

Kontakten til skifteretten er vigtig

Det er ikke alle mennesker, der er klar over, at de ikke må gøre noget ved afdødes ejendele, førend de har haft kontakt til skifteretten. Det gælder faktisk alt fra fødevarer til større værdigenstande, men i virkeligheden foregår det en smule anderledes.

Det kan nemlig blive nødvendigt for eksempel at rydde afdødes bolig for netop fødevarer eller lignende, og det kan også være, at afdødes efterladte er interesserede i at rydde op i hjemmet eller finde private papirer frem, som de mener er vigtige for sagens videre færd. I sådan et tilfælde kan skifteretten godt tillade, at der sker en rydning af afdødes bolig, men vær meget opmærksom på, at det kræves, at alle arvinger er enige om det. Hvis blot en modsætter sig, vil skifteretten ikke tillade, at der sker noget med afdødes bo.

Hvad sker der, når skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen?

Efter skifteretten har modtaget dødsanmeldelsen, vil skifteretten rette henvendelse til den person, som, på dødsanmeldelsen, er angivet til at være kontaktperson. Det vil typisk være en ægtefælle, et af afdødes børn eller en advokat. Kontaktpersonen skal sammen med skifteretten afgøre, hvordan boet skal skiftes. Det plejer at være en meget ligetil proces, da der typisk er taget stilling til dette spørgsmål inden dødsfaldet. Eller også er der kun opfyldt betingelser for et offentligt skifte, og så er der ikke andre muligheder.

Hvornår får jeg en skifteattest?

Skifteattesten er vigtig, fordi den netop giver dig lov til at råde over afdødes bo. Det betyder, at du får adgang til afdødes bankkonto, som er blevet lukket, efter døden er indtruffet, og du kan i øvrigt råde over afdødes møbler og andre værdier, som han eller hun måtte have efterladt. Du får skifteattesten i skifteretten, og du skal medbringe den, hvis du eksempelvis ønsker at hæve penge på en konto, som har tilhørt afdøde.

Skiftefuldmagten gør opgørelsen af boet lettere

I langt de fleste tilfælde vil det være sådan, at der er mere end én arving. Her kan det være lettere at sørge for, at en af disse får en skiftefuldmagt. For eksempel er det praktisk, at kontaktpersonen får mulighed for at handle på vegne af de andre arvinger med hensyn til underskrift af forskellige dokumenter.

Ved et privat skifte hvor kontaktpersonen tit er en advokat, kan også denne få en skiftefuldmagt. Den giver på samme måde ham eller hende ret til at handle på vegne af alle arvinger. Advokaten kan med skiftefuldmagten i hånden både træffe beslutninger og disponere på jeres vegne. Da advokaten har et objektivt syn på dødsboet og ingen interesse deri, må man formode, at han eller hun udelukkende vil handle i jeres interesse.

Du kan fortryde, at du har givet en skiftefuldmagt

Nu er det heldigvis ikke sådan, at du ikke kan ændre på din beslutning om at give en skiftefuldmagt. Du har faktisk to muligheder for at ændre på den beslutning. Den første mulighed er, at du kan begrænse skiftefuldmagtens brug, og for det andet kan du helt tilbagekalde den. Det kan være, at du er utilfreds med den måde, sagen foregår på, eller du blot på anden vis fortryder udstedelsen af dokumentet.