Hvad betyder Uskiftet bo?

Efter at et menneske er afgået ved døden, er det bestemt ved ret, at vedkommendes bo skal skiftes. Ved skifte menes, at afdødes aktiver og passiver gøres op, hvorefter formue fordeles mellem arvingerne, og eventuel gæld betales.

Men der er også mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at den afdødes ægtefælle arver alt, og der skal ikke gives arv til andre arvinger. Den afdødes ægtefælle kan på den måde fortsætte som ejer af hele formuen med de fordele det blandt giver med hensyn til muligheden for stadig at kunne blive siddende i en ejerbolig.

Det skal dog nævnes, at der er visse betingelser, som skal være opfyldt, førend det er muligt at sidde i uskiftet bo. Hvis du ønsker at sidde i uskiftet bo, skal du udfylde en blanket og aflevere den til skifteretten.

Hvilke betingelser skal opfyldes for at sidde i uskiftet bo?

 • Først og fremmest skal afdøde og ægtefællen have haft formuefællesskab. Det vil sige, at i hvert fald en del af formuen har været fælleseje. Hvis en del har haft status af særeje, skal denne del fordeles mellem øvrige arvinger.
 • Du kan udelukkende sidde i uskiftet bo, hvis ægtefællen efterlader sig børn. Hvis der er tale om fællesbørn, behøver du ikke deres accept til at etablere uskiftet bo. Er der derimod tale om særbørn, kan disse eller den enkelte modsætte sig, at du vil sidde i uskiftet bo.
 • Det er også nødvendigt, at afdødes ægtefælle er solvent. At være solvent betyder, at dine aktiver er større end dine passiver. Du skal være solvent, fordi det ikke er hensigten med at sidde i uskiftet bo, at afdødes aktiver skal dække eventuel gæld.
 • Endvidere gælder det, at skifteretten skal vurdere, om boet kan udleveres til uskiftet bo, hvis afdødes ægtefælle er under værgemål.
 • Hvornår kan du ikke sidde i uskiftet bo?

  Der kan opstå en situation, hvor der ikke er mulighed for dig for at sidde i uskiftet bo. Det kan være på grund af mange forskellige scenarier, som vi her vil gennemgå.

 • Du skal altid huske på, at selvom du har valgt at sidde i uskiftet bo, kan du som ægtefælle altid ændre beslutningen uden at angive en grund.
 • Du har pligt til at skifte, hvis du gifter dig på ny. Dog kan børnene lade dig sidde i uskiftet bo, men det kræver, at de helt og holdent giver afkald på den arv, de har været berettigede til.
 • Der kan også blive tale om, at du kan blive tvunget til at skifte, hvis det vurderes, at der er tale om misbrug af formuen. Selvom afdødes ægtefælle i høj grad kan råde over formuen, som han eller hun ønsker, må vedkommende ikke bruge af formuen på en måde, som ikke svarer til dens størrelse.
 • Arvingernes mulighed for erstatning i tilfælde af misbrug af formuen

  Såfremt det kan godtgøres, at der har været tale om misbrug af formuen, kan de øvrige arvinger kræve erstatning. Hvis afdødes ægtefælle eksempelvis har givet store gaver bort, kan arvingerne kræve, at disse leveres tilbage, og pengene gives retur til formuen. I forhold til gavernes størrelse er det en betingelse, at værdien af disse ikke er proportionelle med formuens størrelse i øvrigt.

  Det kan være svært at afgøre, om der er tale om et egentligt misbrug, men hvis formuen er blevet væsentligt formindsket, eller der er risiko for, at den bliver det – for eksempel på grund af højrisiko investeringer – skal afdødes ægtefælle skifte med børnene. Når boet er skiftet, kan vedkommende råde over den resterende del af formuen på den måde, som han eller hun ønsker.