Dødsboadvokat

Når en af dine nære dør, er der en lang række af praktiske og økonomiske forhold, der skal tages stilling til. Det kan dreje sig om begravelsen – skal afdøde eksempelvis brændes eller begraves? Og hvad skal der ske med de ting, som afdøde efterlader sig? Og hvilken form for skifte skal du vælge?

Det kan være uoverskueligt at tage stilling til alle disse forhold i en tid, som er præget af sorg, hvorfor det er en god foranstaltning at tage kontakt til en advokat, som har erfaring med håndteringen af et dødsbo. Han eller hun vil kunne hjælpe dig med spørgsmål, som du måtte have, og sørge for at dødsboet opgøres på forsvarlig vis og med respekt for dig og gældende lov.

Hvad kan advokaten hjælpe med, når et dødsbo skal behandles?

Som allerede antydet ovenfor så er advokatens opgaver, naturligt nok, typisk af juridisk karakter.

Advokaten kan rådgive dig i forhold til, hvilken skifteform du skal vælge. Du kan for eksempel vælge mellem privat skifte eller skifte foretaget i skifteretten. De økonomiske konsekvenser er vidt forskellige alt afhængigt af dit valg.

Advokaten har også overblikket over den fremgangsmåde, som skal anvendes, når et dødsbo skal gøres op. Vedkommende kan udarbejde en åbningsstatus og sende den til skifteretten, og advokaten kan også se til, at der laves en vurdering af ejendom og bil.

Efter proklama har været i Statstidende, og dødsboets eventuelle kreditorer har gjort krav på gæld, så kan advokaten også sørge for, at disse modtager betaling, således at den resterende del af aktiverne kan fordeles til de rette arvinger.

Din advokat kan ligeledes være behjælpelig, når det drejer sig om skattesager, som opstår i forbindelse med dødsboet. Her kan der blandt andet opstå spørgsmål om skæringsdatoer, som kan være vigtige i forhold til senere beregning af skat.

Du skal huske på, at både skifteretten og SKAT skal informeres om den endelige fordeling af boet. Her kan advokaten hjælpe dig, da han eller hun ved, hvordan det foregår. Advokaten er velvidende om alle de frister, som et dødsbo er underlagt. Overholdes de ikke, da kan boet overgå til en bobestyrer, hvilket kan trække sagen i langdrag.

Skal jeg skifte privat eller i skifteretten?

Du har to muligheder, når dødsboet skal skiftes. Du kan skifte privat, eller du kan lade Skifteretten forestå arbejdet. Hvis du skifter privat, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på. Blandt andet skal alle arvinger være enige om, at det er sådan, det skal foregå. Derudover er der også krav om, at dødsboet skal være solvent. Det vil sige, at aktiverne skal være større end passiverne.

Fordelen ved det private skifte er, at det er den billigste løsning, og på samme tid går det normalt hurtigere. Ulempen er, at de økonomiske konsekvenser kan være svært uoverskuelige, hvorfor I altid bør inddrage en advokat, som kan rådgive jer om netop dette.

Hvis du derimod vælger at lade skifteretten ordne skiftet, så skal du belave dig på, at det er lidt dyrere, og at det kan tage lidt længere tid. Du risikerer dog ikke at komme til at hæfte personligt for afdødes gæld, når du vælger den metode.

Såfremt der blandt arvingerne ikke kan opnås enighed om måden at skifte på, kan der indsættes en bobestyrer, som herefter vil lave en opgørelse over boet og sørge for, at dette behandles efter lov og ret.

Få hjælp af en advokat

Hvorom alting er, så er det stadig en fornuftig idé at inddrage en advokat. Han eller hun vil i sidste ende kunne fortælle dig, hvilken løsning der er mest rentabel.