Åbningsstatus

Når et menneske afgår ved døden, så går der en masse ting i gang. De pårørende tager sædvanligvis kontakt til en bedemand. Han eller hun kontakter en præst, hvorefter skifteretten modtager oplysningen om dødsfaldet. Herefter er der en række af ting, som skal ordnes i forbindelse med dødsboet.

Hvad indeholder en åbningsstatus?

En åbningsstatus indeholder en oversigt over dødsboets aktiver og passiver. Aktiverne kan for eksempel være indestående på en bankkonto, aktier eller fast ejendom. I det hele taget alle de ejendele som må siges at udgøre en pengemæssig værdi. Passiverne dækker da over gæld. For at kunne udarbejde en åbningsstatus så er det nødvendigt, at der skabes et overblik over afdødes bo.

Det såkaldte proklama skal indrykkes i Statstidende, hvor der gøres opmærksom på pågældendes død. Herefter har kreditorer en nærmere defineret periode til at gøre deres krav gældende – altså bede om betaling af gæld. Såfremt kreditorerne ikke gør opmærksom på, at de har penge til gode i den periode, så har de ikke længere krav på betaling, og pengene er for så vidt tabt.

Når proklama er udløbet, så kan advokaten udarbejde en åbningsstatus med en foreløbig opgørelse over aktiver og passiver. Denne skal sendes til skifteretten, som sender den videre til SKAT.

Du skal være opmærksom på, at en åbningsstatus ikke er en endelig afgørelse. Denne kommer først til sidst, når advokaten har udarbejdet en boopgørelse.

Åbningsstatus ved privat skifte

Nogle mennesker vælger at foretage et privat skifte, hvor arvingerne selv forestår arbejdet med behandlingen af dødsboet. Det kan have visse fordele i form af sparede penge og en hurtigere behandling af dødsboet. Du skal dog være yderst opmærksom på, at et privat skifte er underlagt meget strikse regler, som dikterer, hvordan, hvem og hvornår du har ret til at benytte dig af det.

Blandt andet er det et krav, at mindst en af arvingerne er myndig og solvent. Det er også et krav, at boet anses som antageligt solvent. Antageligt betyder i denne sammenhæng, at det gås ud fra, at aktiverne er større end passiverne – og denne vurdering foretages af skifteretten. Såfremt det modsatte viser sig at være tilfældet, overgår det private skifte til skifte med bobestyrer.

Hvis alt går efter planen, og arvingerne kan afholde privat skifte, så skal de huske på at indsende åbningsstatus senest seks måneder efter dødsfaldet, eller ikke senere end to måneder efter at sagen er udleveret til privat skifte.

Boopgørelse

Boopgørelsen er den endelige opgørelse over dødsboets aktiver og passiver. Den skal sendes til skifteretten, som igen sender den videre til SKAT. Når denne er udarbejdet, kan arvingerne få udbetalt eventuel arv.

Kontakt en advokat

Der er mange retningslinjer og regler, som er nødvendige at have et godt kendskab til, når der skal udarbejdes en åbningsstatus og en boopgørelse. En advokat kan med sin ekspertise og erfaring hjælpe med at gøre forløbet så let som muligt. Vi er klar over, at den efterladte står i en situation, som kan være svært overskuelig. Advokaten har ingen følelser i klemme og kan derfor handle på rationel vis.

Særligt ved privat skifte er det vigtigt, at I allierer jer med en advokat, da der kan opstå konsekvenser af økonomisk art, som kan være svære at gennemskue. Advokaten kan også se til, at tidsfrister overholdes, samt sørge for at alle dokumenter udfyldes korrekt og sendes til de myndigheder, som har krav på dem.